Styre

Danseinformasjonens styre er generalforsamling i Dansens Hus.

Styreleder                                 
Suzanne Bjørneboe, repr. for dansemiljøet

Styremedlemmer 
Mathias Jin Budtz, repr. for dansemiljøet
Ingeborg Dugstad Sanders, repr. for dansemiljøet
Tine Rude, repr. for andre miljøer
Gunnar Germundson, repr. for andre miljøer
Christine Vik Bratvold, utpekt fra NoDa                                             
Marianne Albers, repr. for de ansatte
 
Varamedlemmer
Zezé Kolstad, repr. for dansemiljøet
Nils Petter Mørland, repr. for andre miljøer
Carol Margaret Anderson Skåra, utpekt fra NoDa      
Sigrun Drivdal Johnsen, ansattes representant

Årsmøte

Danseinformasjonens årsmøtesammensetning ble endret i ekstraordinert årsmøte 18. april 2018

Styret i Danseinformasjonen (7 representanter).
1 representant utpekt fra Norske Dansekunstnere
1 representant utpekt fra Bergen Dansesenter
1 representant utpekt fra Bærum kulturhus – Regionalt kompetansesenter for dans
1 representant utpekt fra Dans i Trøndelag
1 representant utpekt fra Dansekunst i Grenland
1 representant utpekt fra Dansekunst i Østfold
1 representant utpekt fra Dansearena nord
1 representant utpekt fra DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge
1 representant utpekt fra Forum for nordnorske dansekunstnere
1 representant utpekt fra Fjelldansen – regionalt kompetansesenter for dans (Valdres)
1 representant utpekt fra RAS – regionalt kompetansesenter for dans i Rogaland
1 representant utpekt fra R.E.D. (Residency Eina Danz)
1 representant utpekt fra Scenekunst Sør
1 representant utpekt fra Høyskolen for Dansekunst (tidligere Skolen for Samtidsdans)
1 representant utpekt fra Fakultet for utøvende kunstfag – Universitetet i Stavanger (tidligere institutt for musikk og dans)
1 representant utpekt av MFOs Nasjonalballettklubb (tidl. Oslo Ballettforening/Musikernes Fellesorganisasjon)
1 representant utpekt av Nasjonalballetten
1 representant utpekt av Carte Blanche
1 representant utpekt av Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Dans (tidligere Statens Balletthøgskole)
1 representant utpekt av Norges Dansehøyskole (tidligere Den Norske Balletthøyskole)
1 representant utpekt av Danse- og Teatersentrum

Valgkommité

Anne Holck Ekenes (leder)
Ida Gudbrandsen
Jon Tombre