Aksjon 7 / 7 / 7 - 7. april kl 1830
7
. april er det på dagen 7 måneder siden Cornerteateret åpnet. 7. september i fjor holdt stolte representanter fra både kommune og fylke festtaler der både produksjonshuset og prosjektideen ble båret frem som en unik og fremtidsrettet modell for scenekunstproduksjon.

 

Signér oppropet: opprop.net/nei_til_stenging_av_cornerteateret

Cornerteateret er ikke bare et hus, men like mye et enormt fellesløft for å få til noe som er annerledes. Cornermodellen ble på kort tid et begrep!  Cornerteateret handler om en ukuelig vilje til å løfte frem alle de scenekunstuttrykkene som blir skapt uavhengig av de store festivalene, de etablerte institusjonene, de påkostede premierene eller de politiske gallionsfigurene.
 
I løpet av disse 7 første månedene har det vært 14 teaterpremierer av lokale profesjonelle aktører, fire gjestespill samt den internasjonale teaterfestivalen Mini Midi Maxi for barn og unge. Hver uke går i underkant av 200 barn og unge på Vestlandske Teatersenters teaterskole. Huset er allerede booket til langt ut i 2015.
 
Ironisk nok, på tross av denne suksessen, de jublende festtalene og de allerede investerte midlene i huset, viser hverken kommune eller fylke nok vilje til å sikre husets fremtid. Og uten penger til husleie, uten å kunne lønne husets eneste ansatte, sier det seg selv....vi må stenge.
 
Dette betyr at i løpet av året vil:
200 elever i alderen 6 – 19 år på Teaterskolen miste sitt tilholdssted
Teaterfestivalen Mini Midi Maxi mister 2 vitale scener
18 kompanier med til sammen 121 produksjons- og visningsdager mister produksjonslokaler
I tillegg kommer de som allerede har booket seg inn i 2015 samt eksterne aktører
 
Nå viser det seg at en rekke sterke krefter i ulike miljø nekter å gi opp kampen. De opplever en enorm frustrasjon over at en kulturby som Bergen, og ikke minst at det fylket som omkranser Vestlandets hovedstad, ikke har en mer helhetlig og langsiktig kulturpolitikk. Det er duket for omkamp!

Vi inviterer derfor presse, politikere, forvaltning og venner av Cornerteateret til storstilt aksjon med appeller og paroler mandag 7.  april kl 18.30.
 
På vegne av et stort og levende miljø!

Proscen og Vestlandske Teatersenter