Samtaleserien arrangeres tre eller flere ganger i året på forskjellige steder rundt om i Oslo. Den første samtalen blir tilrettelagt av Ilse Ghekiere på Tøyen 16. april. Tema er transformering av kropper og kropper i overganger, en samtale om graviditet, overgangsalder og fysiske transformasjoner i danseres karriere. Med veiledning av "The Argonauts" av Maggie Nelson og "New Menopausal Years" av Susan S. Weed. Samtale vil finne sted på engelsk.

The Baltic Opera i Gdansk (Poland) søker koreografer fra Norge, Island eller Liechtenstein til en ny ballettpremiere på Baltic Opera i Gdańsk. Prosjektet er et samarbeid med Baltic Opera Ballet Company og vil foregå i perioden juli 2020 – juli 2022.

FRI KUNST inviterer aktører i det norske kunst- og kulturfeltet til å sette fokus på kunstnerisk frihet i løpet av den første uken i mars (2.- 8. mars) 2020. Hver enkelt aktør oppfordres til å markere kunstnerisk ytringsfrihet på sin unike måte, gjennom sine kanaler og overfor sitt publikum (- enten ved særskilte arrangementer eller ved å dedikere allerede planlagte arrangementer til FRI KUNST). På denne måten kan hver enkelt kunstner, hver enkelt institusjon og hver enkelt organisasjon samtale med sitt eget publikum om et tema som angår oss alle.

Utlysningen går til scenekunstnere som har lyst til å utforske en ide, en tekst, et konsept eller en metode i 2020. I samarbeid med Dansearena Nord og Dramatikkens Hus ønsker RadArt - nettverk for fri scenekunst å lage 5-6 scenekunst-laboratorier.

Transporteringsdans er et varmt portrett av dansekunstneren Martin Slaatto og hans eldre mor, Margit. Filmen følger utviklingen av prosjektet Transporteringsdans, en unik blanding av dans, kunst og trening. Filmen kan sees på Cinemateket og Vega Scene i Oslo den 25. og 29. februar.

Rett fra trykkeriet! Aksjonsgruppa for fri dansekunst (Aksjonsgruppa), Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen har samlet appellene fra «Demonstrasjonen mot kulturpolitisk dødsdans» 12. november 2019 på Eidsvolls plass i en blekke. Den er trykket 250 eksemplarer som skal deles ut til politikere, Kulturrådet og andre interesserte. Her kan du laste den ned som en PDF.

Janne-Camilla Lyster, stipendiat ved avdeling Dans, forsvarer sitt kunstneriske utviklingssarbeid "Koreografisk poesi – utvikling av litterære partiturer for dans" i disputas på Kunsthøgskolen i Oslo 25. februar kl 1200-1500. Hvordan kan et koreografisk manus være spesifikt, uten å bli kontrollerende og begrensende for det koreografiske resultatet etter hva språket kan uttrykke?

Demonstrasjoner, opprop, regionreform, kunstnerisk ytringsfrihet, krav om langsiktige strategier og støtteordninger, kulturpolitisk uro, både her hjemme og i Europa, er stikkord som kan oppsummere 2019. Men først og fremst vil vi trekke fram alle dansekunstnerne som gjennom sitt kunstneriske virke og engasjement, gjennom sine mangfoldige uttrykk og ulike estetiske retninger var med å på å berøre, bevege, berike og utfordre oss i 2019. Tusen takk! Her er en oppsummering av dansekunst-året 2019 med noen utvalgte temaer og begivenheter.

Andrine Loraas Østmo går siste året på bachelor-programmet Kulturprosjektledelse ved Høgskolen i Innlandet. Vi er så heldige å ha henne hos oss i hele 15 uker hvor hun skal jobbe med Dansens Dager-prosjektet. For å bli bedre kjent med henne har vi stillt henne tre spørsmål.

Danseinformasjonen har tatt tempen på danseåret som har gått og spurt de regionale kompetansesentrene for dans om å trekke fram en begivenhet eller opplevelse som var betydningsfull for dem i 2019. Her kan du lese mer om viktige hendelser ved Dansekunst i Østfold, R.E.D. (Residency Eina Danz), DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, Dans i Trøndelag og Forum for nordnorske Dansekunstnere.

"A Lecture on the Performance of Beauty - written and performed by Deborah Hay. The lecture combines screenings of two different performances of Ms. Hay’s solo Beauty while she performs a lecture that contains the development and final score for this dance." Arrangementet arrangert av Skuespiller- og danseralliansen i samarbeid med Dansens Hus og Danseinformasjonen.

Kulturdepartementet arbeider for tida med en ny strategi for scenekunstfeltet. Hvilke modeller og strategier kan de frie scenekunstnerne selv foreslå? Trenger vi en ny måte å organisere scenekunstens infrastruktur i Norge på som ser på forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst på en ny måte? Bør vi få en ny måte å distribuere scenekunsten på – geografisk så vel som sosialt? Har den frie scenekunsten modeller vi allerede kan peke på? Konferansen arrangeres fredag 7. februar. kl. 1100 – 1600 på kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn. Innledere er kulturminister Trine Skei Grande og professor Anne-Britt Gran.

Vinteren 2020 inntar Carte Blanche KODE og Verkstedet i KODE 2. Sammen med kulturaktører som KODE, BIT Teatergarasjen, Borealis – en festival for eksperimentell musikk og Jungelen, inviterer de til en uformell møteplass for publikum og ulike kunstneriske uttrykk og aktiviteter. Døren til Verkstedet er åpen 10-16 mandag – fredag i hele perioden.

Les mer