SPLEIS har ikke tenkt å dale ned i skjul, men avslutter året med et pang. Årets siste SPLEIS skjer på Scenehuset den 19. desember kl 1900. Del arbeid under utvikling og kunstneriske ideer, se det andre deler, si noe om det du ser. Velkommen!

Gratis seminar på Dansens Hus 4. desember kl 0930 - 1200. Professor Leif Hernes og førstelektor Ellen Os leder seminaret hvor kunstnerne vil formidle erfaringer rundt å skape verk for 0-3 år, og tanker om denne målgruppa sin framtid som publikummere.

Temaet for seminaret er: Hvem er dansekunstneren i 2018? – sett i lys av et dansefelt som er i stadig utvikling. Seminaret holdes i Gymsalen på Sentralen i Oslo 21. november kl. 1000 - 1500. Seminaret er gratis.

Dansekollektivet arrangerer produsentkurs som går over to helger på Kulturhuset i Oslo 16.-18. og 24.-25. november. Kursholdere er dyktige folk fra Proscen og siden det er et samarbeid med NoDa får du kurset rimeligere dersom du er medlem der. Få plasser igjen!

Les mer

5 scenekunstnere diskuterer 7 temaer som de har møtt på i deres arbeid med kunst. The Artist Talks er en serie med samtaler tatt opp under festivalen Sånafest i 2018, ment for å inspirere andre kunstnere i deres eget arbeid.

19. november kl. 18:00 starter en samtaleserie om bevegelsesforskning. Hva er det? Hvorfor er det viktig? Praxis Conversations er en ny, samtaleserie ledet av Olive Bieringa, og et nytt tema vil presenteres hver 8. uke i Oslo. Max 12 personer kan delta, og samtalen vil foregå på engelsk. Alle deltakere er velkomne til å lytte og dele.

Pia Elton Hammer har mottatt Rolf Gammleng-prisen for sitt kunsteriske virke som danser. Rolf Gammleng-prisen deles ut av Fond for utøvende kunstnere etter forslag fra utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene i Norge, for strålende innsats ved innspillinger og konserter og i sceniske forestillinger.

PM: Bårdar Akademiet informerer om at skolen nå er godkjent av NOKUT som en akkreditert fagskole innen fagområdet kommersiell scenekunst med vekt på tolkning og formidling. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og studiene hos Bårdar gir 120 studiepoeng.

Les hele pressemeldingen

Oslo-lansering av den andre utgaven av antologien KOREOGRAFI finner sted på Dansens Hus 16. november kl 1930. Utgaven består av elleve nyskrevne tekster av kunstnere virksomme i feltet for dans og koreografi i Norden.

Platform Nord inviterer til et nordisk seminar ved Universitetet i Agder 14.-15. november 2018. De spør: Hvordan kan vi fremme kunstnerisk mobilitet? Har høyere utdanning et ansvar for å støtte unge kunstnere i å etablere seg?

Brenda Dixon Gottschild, amerikansk professor emeritus, dansehistoriker, forfatter, danser, koreograf og antirasistisk kulturarbeider er i Norge for første gang. Tabanka Dance Ensemble og Danseinformasjonen arrangerer et foredrag og en samtale med Dixon Gottschild 2. november på Dansens Hus.

Kjersti Kramm Engebrigtsen har i over 50 år markert seg med sitt kunstnerskap og sin drivkraft. Hun er en av nestorene innenfor norsk koreografi og har hatt stor betydning for fremveksten og utviklingen av norsk samtidsdans gjennom sitt virke som koreograf, danser, pedagog og som initiativtaker.

Mandag 8. oktober ble forslaget til Statsbudsjettet for 2019 lagt frem. Danseinformasjonen har dykket inn i budsjettet og hentet ut de forslagene som klarest angår dansefeltet. Det er tre av Kulturdepartementets hovedprioriteringer innen kunst og kultur som har direkte betydning for dansekunsten.