Dramaturgiske praksiser er et symposium som arrangeres av forfatter/dramatiker Runa Borch Skolseg og kritiker/redaktør Anette Therese Pettersen, i samarbeid med KHiO, avdeling Dans og avdeling Teaterhøgskolen. Symposiummet finner sted 14. oktober kl 1200-1700 og 15. oktober kl 0900-1500 på Kunsthøgskolen i Oslo, Scene 4.

Oslo International Butoh conference arrangeres fra 21.- 24. november. Konferansen finner sted på Kunsthøgskolen i Oslo, Vega Scene, Kulturhuset og Oslo teatersenter og vil bestå av panel diskusjoner, forestillinger, workshops, film visninger og kunstinstallasjoner.

Høvik Ballett ble etablert i 1969 og markerer 50-års jubileet sitt med Pop-up utstilling og boklansering på Henie Onstad Kunstsenter fra 21. - 29. september. I tillegg arrangerer Danseinformasjonen Dansehistorisk kino - Høvik Ballett 50 år på Dansens Hus den 12. oktober kl 1900. Kinoen er gratis og åpen for alle, velkommen!

20. september er det "Time has fallen asleep in the afternoon sunshine" (Mette Edvardsen) sin boklansering. Boka vil bli introdusert og det vil bli lest opp noen utdrag fra bidragsytere.

DansiT i Trondheim tilbyr residens for gjestende koreografer og kompanier og har ledig residens (studio og Husly Artist Residency) i uke 39, 41 (ikke helg), 43 (ikke helg), 48 og 51.

Hvordan vare lenge i yrket som dansepedagog? Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans, inviterer til seminar fredag 1. november kl. 10.00-15.00.

Mandag 9. september 2019 er det lokalvalg i Norge, og selv om valget ikke bare handler om dansekunst og kulturpolitikk, er vi på Danseinformasjonen nysgjerrige på hva de ulike partiene tenker om vår kunstform.

Kulturrådet inviterer til å foreslå kandidater til fagutvalgene i Norsk kulturfond. Rådet ønsker gode kandidater fra hele landet og vil benytte forslagene som et tilskudd til det pågående arbeidet med å sette sammen fagutvalg med bred kompetanse på sitt felt.

Vi har fått en avbestilling på Scenehuset 7. - 10. oktober 2019. Ta en titt på leieoversikten her: danseinfo.no/scenehuset og kontakt sindre(a)danseinfo.no for leie.

30. april - 3. mai 2020 arrangerer Dansearena nord sammen med Vårscenefest IETM-samling i Tromsø. IETM (International network for contemporary performing arts) er et internasjonalt nettverk for scenekunst som inkluderer bl.a. dans, teater, sirkus og tverrkunstneriske former.

En treårig storsatsing skal gi flere barn og unge tilgang på gode dansekunstopplevelser. Rom for Dans har fått tildelt 3,1 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektene Base og Ung for årene 2020-2022.

DanseFestival Barents åpner festivalen i 2019 med å invitere til en 24-timers båttur-workshop som byr på arktisk natur, faglig input og sosialt samvær 4. - 5. november sammen med Hild Borchgrevink & Venke Marie Sortland. Turen går fra Hammerfest til Sørøya med fergen Gamle Mårøy. Meld deg på. Førstemann til mølla.

Nå kan du plukke opp magasinet vårt MER BEVEGELSE - Nye tekster om dansekunst, på Danseinformasjonen eller i foajéen på Dansens Hus i Oslo, og snart vil det også være tilgjengelig på de regionale kompetansesentrene for dans rundt om i landet. Det er helt gratis!