Er du scenekunstner i dans, teater og/el. musikk, 18-25 år, bor i Bydel Gamle Oslo eller er scenekunst-student i Bydel Gamle Oslo, men ikke nødvendigvis bor i bydelen? Da kan du søke om å bli med på en scenekunstperformance i regi av Bydel Gamle Oslo og Company B. Valiente/Gunhild Bjørnsgaard. Company B. Valiente har skapt samtidsdans-, musikk- og teater i over 20 år, turnert i inn- og utland, og har tatt initiativet til dette prosjektet. Søknadsfrist snarest og senest 16. juni.

Koronapandemien har gjort det vanskelig for scenekunstnere- og studenter å møte publikum. Derfor ble dette tilbudet i bydelen satt i gang. I tillegg inviteres det i prøveperioden til korte kunstnerbesøk av street/hiphop danser Jens Jeffrey Trinidad og komponist i jazz-/elektronisk musikk Thomas Strønen m.fl.

Til sommerjobben er det viktig med noe erfaring med scenekunst, deriblant bevegelser og litt koreografi. Kan du også spille teater, spille musikk eller synge, legges det opp til å forske på et blandet uttrykk, bl.a. gjennom improvisasjon.

Sommerjobben krever at du må jobbe på datoer som blir bestemt, møte presist og ta felles ansvar.

ARBEIDSPERIODEN (totalt 1 måned, 20 arbeidsdager)
P.g.a. av endringer i koronarestriksjoner vil vi sammen avtale 10 dager fra 28. juni og juli, og 10 dager i august er satt til: 2.-14. (15.) august.
Ute-performans, 2 dobbeltforestilling: 13. og 14. (15.) august.

SØKNADSFRIST: 16. juni 2021
- Send CV og kort motivasjonsbrev snarest, og senest 16. juni til mail: gun.bj@online.no
- Andre runde for videre rekrutering er 17. juni fra kl 1800 på K1 – Aktivitetshuset på Tøyen. Sett av god tid.

6-8 sommerjobber tildeles.
Bydelen utarbeider kontrakter og utbetaler lønn etter deres tariffer.
Samarbeidspartner: Klimahuset.
Les mer om Company B. Valiente her

Gunhildb01