Nina Biong og Katja Henriksen Schia ser etter deg som er effektiv, ryddig og med produsenterfaring fra kulturbransjen, helst scenekunst. Deres neste prosjekt er en forestilling rettet mot ungdom.


Egenskaper som effektivitet, evnen til å ha mange baller i luften og tydelighet settes stor pris på. De vil helst at du er bosatt i Oslo eller omegn. Stockholm er også en mulighet, men du må da mestre å skrive godt norsk. Normalt god engelsk er en nødvendighet.

Arbeidsoppgavene vil innebære:
• Søke residens- og støtteordninger
• Organisere prøveplan
• Bestille flybilletter etc.
• Overta dialog med spillesteder
• Ta ansvar for kontrakter
• Lage tekst til presse materiell

I innspurtsukene før premiere vår 2020 vil arbeidsmengden øke endel.
Prosjektet har støtte fra NKR og arbeidet lønnes etter antall arbeidstimer.
Du har eget firma og får betalt som honorar.
Arbeidsperiode: oppstart høst 2019 – avvikling vår 2020
Arbeidsmengde: Deltid, vil variere i løpet av perioden.

Kontakt: ninabiong@hotmail.com

schiabiong
© Schia/Biong