Festivalen Ravnedans søker prosjektleder i flytende 40% stilling fra april til juli / september. Oppstart ønskes omgående. Festivalen ble etablert i i Kristiansand  2010 og avvikles sommeren 2018 for 9. gang fra 8. - 13. juli. Frist: 20. mars

 

Som følge av festivalens vekst har de nå behov for et administrativt løft, og søker en prosjektleder til planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med Ravnedans 2018. Engasjementet forutsetter at du kan starte fortløpende og jobbe i en 40% stilling frem til festivalstart. Daglig base i Oslo eller Kristiansand er et pluss men ingen forutsetning. Fra 1. - 15. juli må du være villig til å oppholde deg i Kristiansand. Festivalen avvikles fra 8. - 13. juli. I forbindelse med dette er det fordelaktig om du har mulighet til å organisere overnatting i Kristiansand selv, men dette er ikke avgjørende.

Ravnedans ser etter en person som kan fungere som prosjektleder og være med på å sikre fremdriften mot festivalen i de kommende månedene opp mot festivalstart. Det er en fordel at du har tidligere erfaring fra prosjektledelse og festivalarbeid.

Blant arbeidsoppgavene er følgende:
• Prosjektleder for produsentgruppa, hovedansvarlig for oppfølging av fremdriftsplan frem mot festival.
• Budsjettering og oppfølging av økonomi
• Kommunikasjon med spillesteder og utøvere
• Logistikk
• Koordinering
• Bestilling og organisering av reiser
• Administrativt lederskap under avvikling
• Rapportering, regnskap og utbetalinger

Viktige kvalifikasjoner:
• Stor grad av selvstendighet
• Strukturert og organisert
• Gode samarbeidsevner
• God språklig fremstillingsevne
• Kompetanse innen økonomi
• Kjennskap til Kulturrådets støtteordninger
• Erfaring med produksjon innen scenekunstfeltet er et pluss.

Ønsker du være en del av Ravnedansteamet og jobbe mot å lage sommerens beste festival? Send et kort motivasjonsbrev (maks en A4 side) og CV innen 20. mars 2018.

Spørsmål kan rettes til Tone Kittelsen på ravnedans.tonemartine@gmail.com eller på telefon 99 26 91 52.

ravnedans18