Dansens Hus søker en person med høy kompetanse på og interesse for kunst generelt og dans spesielt. Du evner å sette forestillinger inn i en relevant danse- og kunstfaglig så vel som samfunnsmessig sammenheng – og samtidig formidle dette på en måte som engasjerer et bredt publikum. Kortfattet søknad med CV sendes innen 4. februar.

Rom for Dans søker en utadvendt samarbeidspartner med utdanning og erfaring innen kunst- og kulturadministrasjon. De søker en person med en særskilt interesse for kunstproduksjon for barn og unge, og gjerne med erfaring og nettverk fra scenekunstfeltet. Stillingen er et ettårig engasjement i 60% med mulighet til forlengelse/utvidelse og/eller til å jobbe mer i perioder. Søknadsfrist: 1. februar 2019.

Harstad kulturskole har akutt behov for vikar i inntil 85% stilling. Undervisning i hip hop, jazz, barnedans og dansemix.

Skuespiller- og danseralliansen har i år fått en økning i budsjettet og kan derfor gjennomføre en ny søknadsrunde for ansettelser våren 2019. SKUDA tilrettelegger for bærekraftig kunstneriske karrierer og retter seg mot frilans dansere og skuespillere. Søknadsportalen åpner 6. februar og lukkes 6. mars.

Jobbmarked for dansekunstnere og relaterte stillinger på Facebook. Her kan du legge ut betalte stillinger, oppdrag, prøvedanser for jobber og vikarbehov, samt søke etter øvingslokaler eller kontorplass. Se Facebook-siden her.

 

Er du produsent og ønsker å bli registrert i Nydans Oslo sin produsentdatabase, så kan du fylle ut skjema her. Leter du etter en produsent, ta kontakt med Justina Brazaite (justina@nydansoslo.no), så får du en liste over produsentene i databasen.

Vi har laget en egen side for informasjon om auditions i menyen til venstre under
Nyheter / Frister / Jobber. Vi setter pris på å få informasjon om auditions vi ikke fanger opp selv.