Østfold Internasjonale Teaters (ØIT) residensordninger tilbyr profesjonelle scenekunstnere mulighet til å utvikle et kunstnerskap eller prosjekt. De tilbyr kortere og lengre residensopphold og i samarbeid med Dansekunst i Østfold har ØIT utvidet ordningen med flere opphold øremerket dans. Ordningene har to årlige søkefrister: 15. juni og 15. desember.

Det kan søkes om tre typer opphold: Scratch (kort residen, inntil 1 uke), Residens (lang residens, 4 uker) og Scratch Dans.

I samarbeid med Dansekunst i Østfold (DiØ) har ØIT utvidet Scratch-ordningen med flere opphold øremerket dans. Søknadene fra prosjekter som defineres som dans vil behandles i et utvidet fagutvalg der en representant fra DiØ deltar. Representant fra DiØ vil også stå for den primære faglige oppfølgingen.  

Rammene for ordningen er ellers identiske med Scratch forøvrig.

Send inn din søknad om residensopphold her

Les mer her

Residens01
Foto: Fra Motforestillingers Prisoners of the Occupation som var i residens ved ØIT vinteren 2020).