Har du en solo/duett/gruppestykke som du har lyst å vise frem på en spennende plass i Oslo? Har du en ide om hvor akkurat ditt verk passer best? CODA warmupfest vol.2 åpner lørdag 10.oktober med dansekunstnere på forskjellige steder i byen og de ser etter 2-3 verk til åpningen. Søknadsfrist er 9.august, svar utsendes 15.august.

Søknadskjema: https://forms.gle/3UbMSm3iACAdhg9Z8
Honorar er 15 000kr for verket.
Rammer:
- Kan være et eksisterende verk som har blitt vist men som tilrettelegges ny lokasjon.
- Verket har noe relevans til festivalens tematikk om møtet mellom mennesker og teknikk, sanser og opplevelse av rommet vi er i.
- Tid: maks 20 min langt. Må kunne vises 3 ganger i løpet av en dag
- Teknisk støtte: enkel lyd, ingen lys
- Det er ønskelig med eksisterende markedsmateriell for å promotere det kunstneriske verket.

CODA sine prosjekter skal preges av mangfold, og de ønsker å tilknytte oss kunstnere som gjenspeiler Norges befolkning. De oppfordrer derfor kandidater til å søke uansett kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Smittevern og 1 m avstand til publikum må ivaretas og det må beskrives i søknaden hvordan verket kan spilles med smitteverntiltak. Som arrangør vil de ivareta smittevern for kunstnere og publikum.

CODA01