Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer og koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Kun norske dansekunstnere eller dansekunstnere som jobber og bor i Norge, kan søke Kunstnerisk Råd. Søknadsfristen er tirsdag 4. august kl. 13.00.

Øvrige dansekunstnere er velkomne til å sende sine forslag til kunstnerisk leder Samme Raeymaekers / cc-produsent Saskia Wieringa.

Disse behandles av kunstnerisk leder og kunstnerisk råd (KR). KR møtes halvårlig for å gå gjennom forespørslene. Man kan søke om:
- intensjonsavtale for kommende premiere
- programmering med urpremiere
- programmering som gjestespil

Man kan ikke søke flere ganger med samme prosjekt.

Les mer her

DH programmering

Foto: Josh Lake. Fra Roza Moshtaghi: Bouncing Narratives