Er du interessert i å skape scenekunst for og med barn fra 4-6 år? Kompani Affordans v/ Guro Erika Trøseid Gjerstadberget søker kunstneriske samarbeidspartnere til honorert forprosjekt, samt til videre samarbeid om utvikling av scenekunst for og med barn (bl.a søknad til Stor kunst for små barn på Dansens Hus 15.august). Første milepæl er performance for og med barn 4-6 år under Performancefestivalen på Hamar 17.-19.oktober 2019. Frist: 1. august

Søknad eller eventuelle spørsmål sendes til gurouro@gmail.com

 Les full utlysning her