Oslo kulturskole søker en undervisningsinspektør / fagansvarlig dans som ønsker å bidra til å videreutvikle kulturskolen til elevenes, kulturlivets og de ansattes beste. Stillingen er et vikariat i perioden 01.10.2019 – 31.07.20 med mulighet til etterfølgende fast stilling. Frist: 8. august

Skolen vil høsten 2019 ha i overkant av 9000 elever fordelt på 200 fag og rundt 240 ansatte, og er med det landets største kulturskole i omfang. Som undervisningsinspektør vil du ha faglig og personalmessig oppfølging, med ansvar og myndighet. Skolens ledergruppe består p.t. av rektor, assisterende rektor og syv undervisningsinspektører / faglige ledere. Undervisningen foregår ved egne kulturstasjoner på Grønland og Schous, samt på ca. 90 ulike steder i Oslo. Ansvarsområdet for denne stillingen vil være å lede fagseksjon dans og tilhørende fagteam, samt være kulturskolens kontaktperson i noen bydeler inkl. skoler.
Ansvarsområde vil kunne innbyrdes justeres i lederkabalen etter hvert som kulturskolen vokser.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ved spørsmål kan Liv Greli kontaktes på tlf 92200221

Les full utlysning her