Departementet inviterer alle til å sende innspill til arbeidet med kunstnermeldingen. Departementet har allerede mottatt et stort antall innspill fra aktører i feltet til kunstnerøkonomiutredningen (2015) og kulturmeldingen (2017-2018). Dette ble gjennomgått på nytt høsten 2018 med henblikk på relevans for arbeidet med kunstnermeldingen. Frist 1. februar 2019.

I tillegg inviteres det til å bidra med skriftlige innspill dersom det er nye momenter man ønsker å belyse nå.

Det bes spesielt om innspill til følgende tema:

1. Hvordan kunstnere kan øke inntekter fra kunstnerisk virke
2. Hvordan statlige tiltak fungerer for dagens kunstnerpraksis og hvordan de kan gjøres enklere og lettere tilgjengelig
3. Hvordan og i hvilken grad kunstnere bidrar til samfunnsutviklingen
4. Hvordan styrke entreprenørskapskompetansen, rammevilkårene og de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende kunstnere

Innspill sendes til postmottak@kud.dep.no innen 1. februar 2019. Merk e-post med "Innspill til kunstnermeldingen".

For mer info les her.