Dansekunst i Østfold arrangerer Åpen Scene på Blå Grotte i Fredrikstad, lørdag 11. september. Åpen Scene er et årlig arrangement og skal være et visningssted for profesjonelle dansekunstnere der de kan prøve ut og vise frem arbeid i prosess eller ferdige prosjekter. Det er fritt frem for alle dansesjangre og de ønsker å vise frem et bredt spekter av dansekunst. Søknadsfrist er 30. juni.

ESC ungdomskompani, ved Bergen Dansesenter – kompetansesenter for dans i Vestland, søker etter en ung koreograf med en klar visjon for kunstnerisk prosjekt. Utlysningen er åpner for koreografer fra hele landet, og lokalt. Søknadsfrist er 30 juni.

Østfold Internasjonale Teaters (ØIT) residensordninger tilbyr profesjonelle scenekunstnere mulighet til å utvikle et kunstnerskap eller prosjekt. De tilbyr kortere og lengre residensopphold og i samarbeid med Dansekunst i Østfold har ØIT utvidet ordningen med flere opphold øremerket dans. Ordningene har to årlige søkefrister: 15. juni og 15. desember.

The DEN - Dance Expo Norway tilbyr seminarer og kompetanseheving for videreutvikling av produsentens rolle. Seminarene er for det frie dansefeltets produsenter og produserende kunstnere. I 2021 holdes seminarer på følgende festivaler: Multiplié Dansefestival, Ravnedans og CODA. Som del av programmet til Ravnedans 2021 arrangerer festivalen, den 28. juni, et av årets treff som blir et seminar om produksjon. Påmeldingsfrist er 7. juni.

Torsken kunstfestival er et initiativ startet av kunstnere og miljø på Torskeholmen ved gjestehavna i Grimstad. Torskeholmen huser i dag prøverom for scenekunstnere, og flere lokale kunstnere har atelier og verksted på holmen, som ligger midt i gjestehavna i Grimstad. Torsken ønsker å invitere publikum inn i kunstnersfæren over en to-dagers lavterskel kunstfestival, den 28. og 29. august. I den anledning inviterer de kunstnere i alle sjangere til å være med å stille ut verk, holde performance eller delta på annen måte. Frist er 15. juli.

Platform Nord announce a Nordic call for participation in the MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, held in the Republic of San Marino in October 2020. The theme and title of the biennale is the School of Waters. Frist: 26. januar

Les mer

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer