Musikkteaterverksted søker verk for inntak høst 2019. Det søkes etter verk i to kategorier: MTV TALENT for skapende kunstnere opp til 25 år og MTV PROFF for skapende kunstnere fra 25 år og oppover. Søknadsfrist 21. juni.

Bærum Kulturhus søker nye prosjekter innen dans/scenekunst for co-produksjon sesongene høst 2020 - vår 2021. Alle co-produksjoner vil inngå i danseprogrammet. Frist for open call er søndag 26. mai.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer