Søknadsskjema for Statens kunstnerstipend er nå lagt ut. Vi oppfordrer så mange som mulig til å søke på disse stipendene for å synliggjøre behovet i feltet. Stipendordningene skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Søknadsfristen er onsdag 16. oktober 2019 kl 1300.

Dansens Hus vil styrke mulighetene for unge, profesjonelle dansekunstnere ved å legge til rette for uformelle visninger. Etter stor pågang av søkere til Koreografilaboratoriet siden 2017, inviterer de igjen dansekunstnere under 40 år fra hele landet til å vise verkstedsprosjekter (work in progress) eller ferdige prosjekter på Dansens Hus i mai 2020. Søknadsfrist er 14. oktober.

Dans i Trøndelag utlyser residensopphold for profesjonelle danse/scenekunstnere for 2020-2021. Residensen har fokus på samtidsdans og scenekunst for barn og unge. Det er ønskelig å invitere produksjoner som har en tydelig kunstnerisk og tematisk målsetning. Utlysningen åpner også for tverrfaglige prosjekter. Frist 1. oktober.

Dansearena nord tilbyr koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform muligheten til å søke produsentstøtte. De tilbyr ulike tjenester som ligger under produsentfunksjonen: søknadsskriving, planlegging av innstudering, premiere og/eller turné og hjelp til markedsføring.

Ønsker du å søke om å få med en forestilling i internationale tanzmesse nrw sitt program under Tanzmesse 2020? Danse- og teatersentrum vil også i 2020 stå for en norsk booth, der norske dansekunstnere får en ramme til å presentere seg selv. Danse- og teatersentrum / Performing Arts Hub Norway har booket booth, og vil være ansvarlig for design og logistikk ved den. Søknadsfrist er 30. september.

Det er nå mulig å søke på Skuespiller- og danseralliansens (SKUDAs) mentoringprogram for 2020. Dansere og skuespillere med høgskoleutdanning eller tilsvarende erfaring, som har arbeidet noen år i yrket eller er i etableringsfasen kan få tilbud om en mentor fra SKUDA i et år. Hensikten med programmet er å styrke frilans skuespillere og dansere tidlig i deres karriereutvikling. Søknadsfrist er 26. september.  

Som søker bør du ha god kunnskap om den samtidige dansekunsten og omfattende internasjonale kontakter og være med på å skape muligheter for både svensk og internasjonal samtidig dansekunst til å nå et større publikum. Søknadsfrist 22. september.

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Dans i Trøndelag utlyser residensopphold for profesjonelle danse/scenekunstnere for 2020-2021. Residensen har fokus på samtidsdans og scenekunst for barn og unge. De ønsker å invitere produksjoner som har en tydelig kunstnerisk og tematisk målsetning. Utlysningen åpner også for tverrfaglige prosjekter. Frist: 1 oktober.

Her er en oversikt over kurs for scenekunstnere høsten 2019, arrangert av SKUDA med samarbeidspartnere.

The 24th International Solo-Dance-Theatre Festival finner sted i Stuttgart 12. - 15. mars 2020. Informasjone om priser og påmelding finner du på festivalens nettsider. Frist: 11. november
Les mer

Danse- og teatersentrum har fem utlysninger til festivaler og bransjemøter i Kina, USA, Canada og Japan for norske scenekunstnere som ønsker å presentere sitt arbeid for et utenlandsk publikum. Frist: 11. august, 1. september og 1. oktober.

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer