Carte Blanche, Norges Nasjonale kompani for samtidsdans, holder audition for erfarne dansere 30. november - 1. desember 2019, Bergen. To ledige stillinger med oppstart august 2020. Søknadsfrist 1 oktober.

Audition er kun for inviterte.

Les mer her.