Hålogaland Teater søker 4 dansere til forestillingen Sykle i snøstorm, koreografi Un-Magritt Nordseth. Audition holdes tirsdag 6. februar 2018 kl 1000-1600. Frist for påmelding til audition er søndag 28. januar.

Les mer her