Norsk kulturforum og Drammen kommune har gått sammen for å lage Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk, Kulturytring Drammen, og nå inviterer de hele kulturlivet til å skape denne arenaen. De ønsker nå kandidater til Kulturpolitisk råd med stor bredde i kompetanse fra kunst- og kulturfeltet – fra et mangfold av ståsteder. De ønsker kunstnere, kulturarbeider, kulturutviklere, kulturrarrangører mm til å sitte i rådet. Meld inn ditt/dine forslag til kandidater innen 12. juni.

Meld inn forslag til medlemmer i Kulturpolitisk råd her
Første arena vil være 16.-19. juni 2021.

Kulturytring Drammen er en nasjonal arena for kulturpolitikk. Kulturytring samler hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk, som sammen manifesterer kultur som et viktig politikkområde og utviklingskraft i samfunnet. Kulturytring blir arrangert av Norsk kulturforum i samarbeid med Drammen kommune, med bred involvering av kulturlivet. Hensikten er å synliggjøre kunsten og kulturens rolle i samfunnet, og fremheve kultur som politikkområde. Kulturytring Drammen skal arrangeres i hvert valgår.

Les mer om Kulturytring Drammen - ny nasjonal arena for kulturpolitikk her
Les mer om Kulturytring Drammen - programinformasjon her

Kulturytring Drammen