Scenekunstbruket ønsker å kartlegge hvordan koronakrisen påvirker det frie scenekunstfeltet økonomisk. Dette er viktig for å vite, slik at vi kan foreslå tiltak og tale feltets sak. De ønsker derfor en oversikt over hvor mange turneer/forestillinger dere hadde planlagt denne våren og høsten, hvor mye av dette som er avlyst grunnet pandemien, og hvilke dere får utbetalt honorar for eller ikke. De er interessert i alle forestillinger dere hadde booket, også dem utenfor Den kulturelle skolesekken, både i Norge og utlandet.

Les mer