I lys av diskusjonen som har pågått i høst om endringer i Kulturrådets basisfinanseringsordning og de konsekvensene det medfører for dansekunsten, inviterer Danseinformasjonen og Dansens Hus til et åpent frokost/dialogmøte på Dansens Hus fredag 18. oktober kl. 0800. Frokostserveringen starter kl. 0730.

Danseinformasjonens leder Sigrid Ø. Svendal vil gi en historisk introduksjon hvor hun kommer inn på utviklingen av det frie feltet og utviklingen/endringene av støtteordningene for feltet.

Forbundet Norske Dansekunstneres (NoDa) leder, Kristine Karåla Øren, vil gi en liten introduksjon hvor hun forteller om arbeidet NoDa gjør i denne saken og hvilke signaler de har fått i møte med Kulturrådet, Kulturdepartementet og politikere.

Deretter ønsker vi å legge til rette for en åpen samtale hvor alle som er tilstede er velkommen til å dele sine tanker, innspill, gleder og frustrasjoner knyttet til disse temaene.

Vi ønsker å snakke sammen om f.eks:   

•    Ønsker vi et felt som også ivaretar «de etablerte» kunstnerne, eller er det en del av det frie feltets natur at kunstnere/kompanier kommer og går?

•    En sammenslåing av fagutvalgene for dans og teater i Kulturrådet blir diskutert. Hva tenker du om det?

•    En danserepresentant i Rådet (Kulturrådet) er ønsket fra NoDa. Er dette viktig og hvordan skal vi i så fall arbeide for det?

•    Ønsker vi et felt som ivaretar en bredde av uttrykk (som i så fall må gjenspeiles i ulike og kanskje mer målrettete ordninger)?


Frokostmøtet regnes som et startpunkt for å diskutere dansekunsten som en del av kulturpolitikken, og vi ønsker å legge til rette for at diskusjonen videreføres.

Påmelding: Trykk skal/attending på Facebook-arrangementet innen 15. oktober. Vi beregner frokost og kaffe/te til de som da er påmeldt.

Frokost serveres fra kl. 0730. Innledningene begynner kl. 0800. Vi avslutter senest kl. 0930, men det vil være mulig å fortsette diskusjonen for de som ønsker.

Arrangementet blir ikke streamet, da vi opplever at dette kan hindre en god dialog. Det vil bli skrevet et anonymisert referat fra arrangementet.

Ingunn Rimestad01

På bildet: Ingunn Rimestad på Scenehuset, april 2018.
Foto: Sigrun Drivdal Johnsen