Hvordan endrer våre kunstneriske valg seg når vi blir eldre? Rethink Ageing Nordic inviterer dansekunstnere i alle aldre til å delta på en workshop om temaet "Dans og alder", 16. oktober kl 1400 på Dansens Hus. Workshopen er åpen for alle som er interessert og ønsker å diskutere og dele sine tanker om det å bli eldre som danser. Påmeldingsfrist 14. oktober.

Mange ting endrer seg når vi går videre i livet; muligheter, evner, ønsker og prioriteringer.
Hvordan påvirker det våre kunstneriske valg?

Workshopen tilrettelegges av Ólöf Ingólfsdóttir, koreograf fra Island.
Rethink Ageing Nordic: Art, Health & Research er et ett år nordisk nettverksprosjekt som ser på dans og aldring fra forskjellige synsvinkler.
 
Dato: 16.10.19
Tid: 14.00 til 16.00
Sted: Dansens Hus
Påmelding: kontor@annaogco.no
Frist: 14.10.19 OBS: Begrenset antall deltagere

I samarbeid med: CODA, Riksteatret og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Nettverket Rethink Ageing Nordic: Art, Health & Research støttes av Nordic Culture Point

Facebookarrangement

Anna

 

 

 

 

 


Foto: Anna C Nordanstedt