Høvik Ballett ble etablert i 1969 og markerer 50-års jubileet sitt med Pop-up utstilling og boklansering på Henie Onstad Kunstsenter fra 21. - 29. september. I tillegg arrangerer Danseinformasjonen Dansehistorisk kino - Høvik Ballett 50 år på Dansens Hus den 12. oktober kl 1900. Kinoen er gratis og åpen for alle, velkommen!

Høvik Ballett (1969-1990) var den første frie profesjonelle dansegruppen i Norge, og drev en utstrakt pionervirksomhet i å bringe moderne dansekunst til landet.

Høvik Ballett ble etablert av seks kvinnelige dansere – Merete Bergersen, Kjersti Kramm Engebrigtsen, Kari Fjeld Glesne, Marianne Luihn Hermansson, Anne-Grete Lingsom og Wenche Lund. Gruppens første kunstneriske leder Miriam Skjørten, en tidligere danser som var utdannet i USA under Merce Cunningham, Alwin Nikolais og Anna Halprin, fikk en avgjørende betydning for organiseringen og utviklingen Høvik Ballett.

Høvik Ballett fikk sin debutforestilling i 1969 på Henie Onstad, og helt frem til nedleggelsen i 1990 var gruppen nært tilknyttet kunstsenteret. Tilholdsstedet ga en unik mulighet til å arbeide på tvers av kunstuttrykk, og gruppen hadde lagde forestillinger i samarbeid med og inspirert av billedkunstnere som Olav Strømme, Jan Groth, Inger Sitter, Alberto Giacometti, Thera Mjaaland, Sidsel Paaske og Kjell Varvin. I tillegg fikk Høvik Ballett originalskreven musikk fra Rolf Wallin, Terje Rypdal, Arne Nordheim, Bent Lorentzen og Jan Garbarek, samt brukte musikk av Pauline Oliveros, Moondog, John Cage og Anthony Braxton i sine forestillinger.

I løpet av sine 21 år produserte Høvik Ballett 70 nye verk og holdt nærmere 1700 forestillinger. De turnerte land og strand og var den første dansegruppen som brakte moderne dans ut til museer, skoler, aldershjem, fengsler og andre sosiale institusjoner.

Høvik Ballett kan regnes som starten på det frie dansekunstfeltet vi ser i dag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popup-utstillingen presenterer et utvalg av scenografier, skisser, kostymer, video, lydbånd, plakater og billedkunst relatert til Høvik Ballets historie. Arrangementet er en del av Ultimafestivalen 2019.

Les mer om utstillingen og boklanseringen HER
Mer informasjon om Dansehistorisk kino - Høvik Ballett 50 år kommer snart.

Du kan også lese mer om Høvik Ballett i magasinet vårt MER BEVEGELSE!

Høvik03

Høvik Ballett01


 

 

 

omslag Høvik ballett korr02