Produksjonslokale/scenen på Grusomhetens Teater er ledig mellom 15. juli - 10. august 2019. Th’Line har blitt nødt til å avlyse sin booking og håper det finnes noen som har lyst til å leie denne perioden. Kontakt Th’Line v/ Ida Wigdel og Kristina Søetorp eller Lars Øyno v/ Grusomhetens Teater for priser og andre spørsmål.

Mer info her: www.grusomhetensteater.no/scenen/

Th’Line v/ Ida Wigdel og Kristina Søetorp
 www.thline.no
+47 928 66 886

header7.322b74a182bd