Oslo-lansering av den andre utgaven av antologien KOREOGRAFI finner sted på Dansens Hus 16. november kl 1930. Utgaven består av elleve nyskrevne tekster av kunstnere virksomme i feltet for dans og koreografi i Norden.


koreografi2Redaksjonen består av Solveig Styve Holte, Ann-Christin Kongsness og Venke Marie Sortland: "Vi ønsker å på nytt bygge og utvide en rik og kompleks forståelse av begrepet koreografi. Vi tilnærmer oss koreografi som et eget kunnskapsfelt, og forsøker å strekke oss ut mot samt bidra til å skape et større nordisk fagfellesskap. Ambisjonen vår er å ta vare på et refleksjonsrom som vi opplever er trua, nemlig tenkning fra og rundt kunstnerisk arbeid."

Bidragsyterne i denne utgaven er Ellen Söderhult, DANSEatelier, Marie Bergby Handeland, Tone Pernille Østern, Galerie, Jana Unmüssig, Ann-Christin Kongsness, Brynjar Bandlien, Satu Herrala, Alexander Roberts, Ilse Ghekiere, Elina Pirinen og Venke Marie Sortland. Felles for bidragene i denne utgaven av KOREOGRAFI er en interesse for det språket kunstnere selv kan utvikle - alle forsøker på ulike vis å finne et produktiv forhold til tekst som uttrykksform. Alle tekstene finnes i både skandinaviske og engelske versjoner.

Redaksjonen har invitert både bidragsytere og andre kunstnere til å samtale under lanseringa.

Dansekunstner Marie Bergby Handeland vil lese fra sin tekst “Det jeg vet” som på en vakker, men også humoristisk måte tar for seg forholdet mellom kropp og språk i ulike situasjoner, både på jobb og i mer private øyeblikk, og videre setter spørsmålstegn ved profesjonalitetsbegrepet.

Danser og aktivist Ilse Ghekiere vil i samtale med Solveig Styve Holte greie ut og diskutere fra sin tekst, “#Metoo, herstory i dansen – om aktivisme, solidaritet og presisjon” der hun gjør rede for de ulike #metoo-bevegelsene som oppstod i dansefeltene i Norge, Sverige, Belgia og Montreal høsten 2017. Hva innebærer det å være både kunstner og aktivist og hva skjer med disse bevegelsene nå?

Ann-Christin Kongsness har bidratt med teksten "Skeive dansehistorier" som er både en dokumentasjon av og refleksjon rundt prosjektet Skeiv dansekunst - en samtalerekke, arrangert av Sterud/Kongsness under Pride Oslo i juni. Brynjar Bandlien har illustrert bidraget og de to vil samtale om og tenke videre rundt ulike strategier og tilnærminger for å la det personlige og emosjonelle nære og gi konsekvenser til det kunstneriske.  

Venke Sortland vil i møte med dansekunstner Mia Habib samtale rundt både potensiale og problemstillinger om hva som skjer når dansekunsten finner sted i det offentlige rom. Samtalen vil ta utgangspunkt i Sortland sin tekst “Når den flytende formen blir det faste” - en tekst som er utviklet fra en felles samtale med alle involverte kunstnere i Landings pågående kunstprosjekt.

Antologien vil være i salg under arrangementet og på Dansens Hus etter lansering.  

Lanseringen finner sted i foajeen på Dansens Hus og baren vil være åpen. Fri inngang!

facebook.com/events/2048877268706154

VELKOMMEN!

For mer info og gratis nedlasting av første utgave se: www.choreography.no

KOREOGRAFI er støttet av:
Norsk Kulturråd
Nordisk Kulturkontakt