Sorialab er et tverrfaglig scenekunstfelleskap som holder til på loftet av Soria Moria-bygget på Torshov. Felleskapets 24 medlemmer er bl.a skuespillere, regissører, musikere, dansere, dramatikere og filmskapere. Sorialab har plass til 2 nye laboranter fra 1. januar 2018.

Husleien er på 1650 kr/mnd. og inkluderer kontorplass, tilgang til prøvesal, printer, kaffe og internett.

Ta kontakt på plass@sorialab.no

sorialab.no

sorialab