Dansenett Norge søker produksjoner for turné i 2018 og 2019. Bærum Kulturhus, Dansearena nord, DansiT, Regional Arena for Samtidsdans og Dansens Hus har det siste året samarbeidet for å etablere et turnénettverk for å øke tilbudet av dansekunst i hele landet. Frist 1. desember (for 2018) og 8. januar (for 2019)


Prosjketleder: Kirre Arneberg (Dansens Hus)

Dansenett Norge ble i august 2017 tildelt 3 mill. over tippemidlene og arbeidet var dermed i gang. Tildelingen er gitt til Dansens Hus, og tiltaket skal gjennomføres i samarbeid med de fire partnerne.

Fristene er 1. desember 2017 for turné 2018 og 8. januar 2018 for turné 2019.

Her er søknadsskjema og budsjettmal

Les mer om kriteriene og tekniske forutsetninger

Har du spørsmål? Send e-post til kirre@dansenshus.com

 

DansettNorge_Logo_RGB2.jpg

Hva er dansenett Norge? (Intervju med Un-Magritt Nordseth)
3 mill. til Dansenett Norge (Pressemelding fra Kulturdepartementet)