Kunnskapsdepartementet har sendt ut høringsnotat med forslag om å etablere ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid og forslag til endringer. Høringsfrist er 1. november. Nå har det også kommet reaksjoner på forslaget.

Stipendiatprogrammet som har eksistert, under Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), ble etablert som en parallell til de ordinære doktorgradsprogrammene, men er ikke gradsgivende. I forslaget som er på høring foreslås det nå at det opprettes en ny doktorgrad kalt ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Les høringsnotatet her.

Tone Pernille Østern, Dr. of Arts in Dance, professor i kunstfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdannning, og Jesper Aagaard Petersen (ph.d.), nestleder ved Institutt for lærerutdanning har skrevet en uttalelse Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid – en philosophiae doctor uten forskning? i Universitetsavisa hvor de er kritisk til forslaget. Østern og Petersen spør hvorfor en grad helt uten likhet med en vitenskapelig grad skal kalles ph.d., og reiser samtidig tvil om de forskningsetiske prinsipper og hensyn vil ivaretas.

"Begrepet kunstnerisk forskning ansvarliggjør fenomenet nettopp som forskning, med dertil hørende krav om å forholde seg til et fagfellesskap, ha kjennskap til og kunne anvende seg av teori, ha inngående metodologisk kunnskap og ferdigheter, være transparent i valg av metoder, kunne praktisere etiske prinsipper, frambringe ny kunnskap eller innsikt, være kritisk og selv-kritisk og kunne formidle forskningen på en forståelig og troverdig måte til andre i tråd med vitenskapelige standarder, noe som også innebærer å være klar over motforestillinger og forbehold. Begrepet ”utviklingsarbeid” påkaller ingen av disse kravene. Dermed kan man få en philosophiae doctor, uten å nødvendigvis måtte forholde seg til verken metode, teori, etikk eller kritikk. Er det noe Kunnskapsdepartementet ønsker?"

Les hele artikkelen til Østern og Petersen i Universitetsavisa her.