#metoo og #nårdansenstopper

Høsten 2017 ble en hel verden rystet av historiene om seksuell trakassering og overgrep. Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har delt historier om seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen for å sette søkelys på hvor vanlig dette er. Innenfor dansekunsten har danserkunstere samlet seg under #nårdansenstopper. På denne siden vil vi samle opp artikler og informasjon om aktiviteter under #metoo og #nårdansenstopper.

 

Fredag 1. juni kl 1700 inviterer Danseinformasjonen til en samtale i forlengelsen av #metoo hvor vi vil tematisere stereotype kjønnsroller og estetikk i dansekunsten. Hvordan iscenesettes kjønn og seksualitet i dansekunsten på norske scener? Er det et generasjonsskifte hvor man jobber mot et mer kjønnsnøytralt kunstuttrykk? Betrakter vi dansekunst med et annet blikk nå og har #metoo bidratt til en ytterligere bevisstgjøring rundt iscenesettelsen av kjønn? Dette er noen av spørsmålene som vi bli diskutert. Samtalen finner sted på Scenehuset i Oslo og vil være åpent og gratis for alle.

Våren 2017, lenge før «metoo» var et popularisert begrep, leverte Andrea Csaszni Rygh en bacheloroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo som berørte tematikken. Tittelen på oppgaven var Karismatisk dansekunst? Om arbeidsforhold i samtidsdansen. Danseinformasjonen har bedt hen om å skrive en artikkel med utgangspunkt i oppgaven og det som siden ble kjent som metoo-bevegelsen.

Tirsdag 6. mars kl 0800-0930 inviteres det til frokostmøte i kjølvannet av #nårdansenstopper. Møtet finner sted i foajeen på Dansens Hus. Frokostmøtet har som mål å styrke bevisstgjøringen rundt trakassering og makt i dansefeltet ved å invitere til dialog og diskusjon. Møtet starter med innledning ved Sigrid Øvreås Svendal som med et historisk blikk belyser noen relevante strukturer i dansefeltet, etterfulgt av en paneldebatt med Ine Therese Berg, Mari Lilleslåtten og Morten Johan Bjønness. Linn Stalsberg er moderator.

Norske Dansekunstnere inviterer til seminar om diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet den 14. februar kl 1800-2100 i Welhavens gate 1. Hvordan kan vi forebygge – hvordan kan hendelser varsles – og hva slags ansvar har ledere i større og mindre prosjekter og bedrifter, er noen av temaene. Foredagsholdere er advokat Hans Marius Graasvold og rådgiver Håvard Øvregård, Norges Idrettsforbund. Seminaret passer både for deg som er leder og deg som jobber for andre.

Onsdag 10. januar inviterte Advokatene Graasvold & Stenvaag AS og Advokatfirmaet Hein Bæra AS ulike fagforbund, organisasjoner og institusjoner innen kulturlivet til #metoo-seminar. Danseinformasjonen var til stede, og her er noen punkter fra det som ble tatt opp.

#nårdansenstopper har avdekket et langt større omfang av maktmisbruk, seksuell trakassering og overgrep i feltet vårt enn noen kunne forutse. Oppropet viser at kunstfeltets oppbygging med få faste arbeidsplasser og hierarkiske relasjoner i pedagogikk og arbeidsliv kombinert med unge studenter og utøvere, gjør dansere ekstremt sårbare og utsatte for maktmisbruk og overgrep.

Rådgivningstelefonen er et gratis tilbud til de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Kontakttelefonen er et samarbeid mellom medlemmene i Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag og åpnes torsdag 4. januar. Du kan få veiledning på telefon: 940 87 929.