Foto: David Alræk

Lisa Colette Bysheim Open Studio Sessions # Bysheim

Lisa Bysheim åpner sin koreografiske prosess og lar publikum få se hvordan hun jobber i studio med en gruppe dansere. Økten er en kontinuerlig utvikling av koreografiske metoder og tilnærminger til å arbeide med tekst i improvisasjonsøvelser. Open Studio Sessions er en del av Bysheims masterprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo.Medvirkende:
Lisa Colette Bysheim, Koreograf, Konsept, Danser
Putli Jasmine Baldin Hellesen, Danser
Emilie Marie Karlsen, Danser


Vis tidligere forestillinger