© KGB

Walk Dance Company Trippeldans 2020

Trippeldans 2020 samarbeider med WALK Dance Company. For første gang i dette prosjektets historie  kal det presenteres en helaftens koreografi. Alle de 120 danserne i Trippeldans medvirker. Det blir en forestilling, hvor gutta fra WALK har fått boltre seg fritt.

WALK ble basert på deres genuine interesse for tolking av musikk, der stil ikke lengre har så mye betydning, de er opptatt av å utfordre både fysikk og musikalitet. De jobber med å slå sammen deres utdanning i jazz og samtidsdans med bakgrunn i de urbane stilene, med deres felles interesse for musikalitet skaper de sine utrykk og kvaliteter. WALK består av William Boo, Albin Linden, Ludvig Herstad og Kristian Vindnes.

Trippeldans er et prosjektsamarbeid i Bærum mellom KGB-kompaniet, Happy Feet og Bajazz, hvor også junior-kompaniene deltar. Dette er det beste amatørdanserne i kommunen. Siden oppstarten er det mange av danserene har tatt undannelse innen dans og nå er yrkesaktive dansere, pedagoger og koreografer. Målet med Trippeldans er å utvikle og utfordre danserne, og jobbe med spennende koreografer fra det profesjonelle miljøet.Medvirkende:
William Boo, Koreograf, Danser
Ludvig Herstad, Koreograf, Danser
Albin Lindén, Koreograf, Danser
Kristian Vindenes, Koreograf, Danser


Vis tidligere forestillinger