Compassion 2Dance Company In2IT Internasjonale Dance Festival 2019

Festival
In2IT Internasjonale Dance Festival skal fremme interesse for dans og inspirere til læring gjennom kulturutveksling. Arrangørene ønsker at Møre og Romsdal skal være en region folk forbinder med kultur og kunstnerisk aktivitet.

Ved å bringe internasjonale utøvere til fylket ønsker de å knytte bånd, bygge nettverk og vise unge mennesker noe utenom det vanlige.