Foto: Juliane Schütz

Montage Dansekompani Spots are back

I hvilken grad er mennesket i stand til å tenke og velge selv, og i hvilken grad blir vi styrt og ledet av andre?

I denne danseforestillingen møter vi en flokk bestående av fire individer. Gjennom forestillingen utfordrer de fire danserne på scenen flere aspekter ved det vi kan kalle en felles bevissthet - eller «hivemind». En flokk har på mange måter et felles tankesett i form av regler og normer, og er avhengig av en felles grunntanke for å kunne leve sammen i en relativt harmonisk tilværelse. Individet blir tilsidesatt til fordel for fellesskapet og det blir vanskelig å skille seg ut fra mengden.

Støttet av: Trondheim Kommune og Fjelldansen
Co-produsert av: DansiTMedvirkende:
Marthe Aleksandra J. Aagesen, Konsept, Koreograf, Utøver
Heidi Grøtte, Konsept
Simone Grøtte, Koreograf, Utøver
Rebecka Lange, Konsept, Koreograf, Utøver
Emilie Birkenes Thun, Konsept, Koreograf, Utøver


Vis tidligere forestillinger