Mariama Slåttøy Lautir (Studiovisning av forprosjektet)

Soloprosjektet Lautir er en kommentar til hvor bundet individet er av samfunnets styrende rammer.

Med ritualer som utgangspunkt ønsker dansekunstner Mariama Slåttøy å utforske handlinger vi gjentar etter fastsatte regler. Prosjektet ser på eksempler fra det seremonielle og det hverdagslige, så vel som handlingsmønstre vi deler med andre arter i dyreriket.

Etter et ukeslangt residensopphold ved DansiT ønsker Mariama å dele hva denne fordypningen har resultert i.

I etterkant av visningen åpnes det opp for samtale og diskusjon.

Ler mer her: dansit.no/residens/mariama-slattoy-lautir

Medvirkende:
Mariama Slåttøy, Koreograf, Danser


Vis tidligere forestillinger