Foto: Yaniv Cohen

Stian Danielsen Entitled

Vår identitet er blant annet knyttet til vår kulturell arv, til rase, seksuelle preferanser og kjønnsroller, alder og sosial klasse. Tidlig sosialisering og et endeløst trykk av forventninger er også med på å forme vår identitet. Noen aspekter av dette har blitt oppkonstruert for oss, andre aspekter oppkonstruerer vi selv. Allikevel, alt for ofte, blir uttrykk for individuell identiteten undertrykt, misoppfattet eller tolket som avvikende oppførsel. Med sin nye soloforestilling, Entitled inviterer koreograf Stian Danielsen oss inn i en mørk hule hvor hans kropp eksponerer sitt eget mangfold som et humanitært uttrykk mot ekskludering og utstøting. Forestillingen Entitled er en flerlaget og sanselig lek med det ubegripelige, hvor kropp og vokal veves sammen i vibrasjoner, fra mikro-bevegelser til store svingninger. Dette er et verk som ved å kodifisere kroppens former og uttrykk gjør både rom og kjønn tvetydig før det løser seg opp i en kroppslig erkjennelse av først og fremst å være menneske.

Co-produsent: Bærum Culture House
Støttet av: Kulturrådet, FFUK, Fond for Lyd og BildeMedvirkende:
Stian Vikjord Danielsen, Koreograf, Danser
Morten Pettersen, Komponist
Martin Myrvold, Lysdesign
Terje Wessel Øverland, Lyddesign
Thomas Schaupp, Dramaturg
Line Sevaldsen Maher, Kostymedesign
Lene Bang, Produsent
Anne Christine (Kirre) Arneberg, Produksjonsassistent


Vis tidligere forestillinger