Grov Productions Her Past in Their Present Now

 Her Past in Their Present Now, er eit personleg stykke. Grov utforskar den fysiske og psykiske påkjenninga det er å ha diabetes i danseverda. Framsyninga tek for seg hennar og dansarane sine personlege hendingar og kjensler frå kroppspress og korleis ein ideell dansekropp bør sjå ut. Stykket er koreografert for ei gruppe kvinnelege dansarar frå ulike etniske bakgrunnar og med varierande fysikk, der dei saman skapar ein refleksjon rundt dette temaet. Gjennom sterke bevegelsar, intense handlingar og ved bruk av pust og tekst avslører dansarane sin anspenthet, angst, stress, tristhet, panikk og usikkerhet.

Kompaniet rettar ein spesiell takk til Jomar Grov, Øydis Grov, Johannes Grov, Jarand Grov, Britt Helen Kjellsen, Simona Kortenhaus, Camilla Skrede Johannessen, Janet & Gary Freeman, Liv & Jon Espeland, Erling Espeland, Annbjørg & Anders Grov, Spinae Company, Bergen Dansesenter og til alle andre som har støtta prosjektet.Medvirkende:
Brita Grov, Konsept
Hazel Firth, Danser
Samantha Furnival, Danser
Georgia Heighway, Danser
Robyn Holder, Danser
Sophie Thorpe, Danser


Vis tidligere forestillinger