Foto: Dajana Lothert

Arkadi Zaides (Israel) Talos

Om mennesker og teknologi. Nærmere bestemt bruken av innovative teknologiske virkemidler for å overvåke og kontrollere grenser – og menneskene som forsøker å krysse dem. Hvordan blir menneskemassenes bevegelse begrenset av teknologien? Og hva skjer når de lærer å tilpasse bevegelsene til systemets styrker og svakheter? Forestillingen er en respons på det EU-finansierte grensebeskyttelsesprosjektet TALOS. Som koreograf er Zaides opptatt av forholdet mellom kropper og bevegelse, handling og reaksjon, begrensning og bevegelighet, tilpasning og mobilitet.

Medvirkende:
Arkadi Zaides, Konsept, Regi


Vis tidligere forestillinger