Foto: André Wulf/Dreiemoment AS

Marianne Skjeldal Karstein Solli Øystein Elle Beata Kretovicova Iden Carl Nilssen-Love Kristjan Belgau Jon-Halvor Bjørnseth Thale Kvam Olsen BOPERA

BOPERA er en sjangeroverskridende forestilling, en form for all-kunstverk for de fra 4 år og oppover. En transformerbar vogn som blir til et gigantisk musikkinstrument er omdreiningspunktet som driver BOPERA i gang. Et lyttende maskineri av sang, dans, teater og performance-kunst hvor forestillingen stiller spørsmål ved ulike former for det å bo og leve i vår tid.

I tråd med "opera" i betydningen "verk"- "et stykke arbeid", inntar kunstnerne scenen som et kollektiv eller som arbeidere. Vognen settes i bevegelse, et manuelt, lydlig maskineri, et hav av stemmer og et visuelt og sanselig landskap folder seg ut. En reise begynner og har vart en stund.

Hva kan det innebære å reise, å bo og slå seg ned på ukjent sted, å være en fremmed?

Å kjenne på midlertidig tilknytning, oppbrudd. Å være på flukt fra noe, er noe helt annet enn å være frivillig omreisende.

Hva skal til for å oppleve og føle tilhørighet?

Støttet av Kulturrådet og Fond for Lyd og Bilde, Co-produsert av Bærum Kulturhus Medvirkende:
Kristjan Belgau, Medskapende kunstner
Jon Halvor Bjørnseth, Medskapende kunstner
Øystein Elle, Medskapende kunstner
Beata Kretovicova Iden, Medskapende kunstner
Carl Nilssen-Love, Medskapende kunstner
Thale Kvam Olsen, Medskapende kunstner
Marianne Skjeldal, Medskapende kunstner
Karstein Solli, Medskapende kunstner


Vis tidligere forestillinger