Foto: Stein Jarle Nilsen

Terje Tjøme Mossige Øyvind Jørgensen Doublebill: Ved siden av / Overstått eller nært forestående

Multi-bill

Ved siden av

Ved siden av er et bevegelig danserisk verk som ble skapt gjennom improvisasjon av musiker Christian Aftreth Eriksen og dansekunstnerne Ingeborg Dugstad Sanders og Terje Tjøme Mossige.  Et ønske om å lage en poetisk bevegelig forestilling som setter følelsene i bevegelse, som åpner opp fortolkningsrom og setter i gang tankerekker.

Øyeblikk av hårfin fyldig fysisk fløyel, rasende kjappe fysiske streker i rommet, flytende kroppslige skyer. Sammen skal vi skape et sted som tidligere ikke har eksistert og fylle dette stedet med overraskelser; noe vakkert, noe stygt, og det vi ser, men ikke forstår.
Medvirkende:
Terje Tjøme Mossige, Koreograf, Danser
Ingeborg Dugstad Sanders, Danser
Christian Aftreth Eriksen, Skapende musiker
Ruth Marie Bottheim, Lysdesign

Overstått eller nært foreståendeIdeen til Overstått eller nært forestående ble til i møte med de to danserne Marianne Kjærsund og Erik Rulin. Dansernes særegne dynamikk og kraftfulle ekspressivitet, deres ulikheter og fellestrekk, har vært koreografens inspirasjonskilde til å skape nettopp dette verket.

Verket kan leses som et spill mellom femininitet og maskulinitet, der kvinne og mann er likestilt. Spillet foregår på tvers av kjønnene og omhandler de bakenforliggende beveggrunner for maskulin og feminin mentalitet, emosjonalitet og handling. Ikke gjennom ytre kjennetegn eller signaler, slik vi kjenner det i kulturelle og sosiale sammenhenger, men fra et indre psykisk landskap.

Tittelen Overstått eller nært forestående henviser til noe urovekkende, en følelse av usikkerhet som også kan formuleres slik: Har noe skjedd eller kommer noe til å skje? Hvordan forholder vi oss, mennesket, mann og kvinne, til verden vi lever i, en verden i stadig endring med trusler av ulikt slag? Hvordan påvirker endringene oss i det ubevisste? Hvordan takler vi usikkerhet, hver for oss og i samspill med hverandre?
Medvirkende:
Øyvind Jørgensen, Koreograf
Marianne Kjærsund, Danser
Erik Rulin, Danser
Tov Ramstad, Skapende musiker
Ruth Marie Bottheim, Lysdesign


To duetter av koreografene Terje Tjøme Mossige og Øyvind Jørgensen!

Terje Tjøme Mossige og Øyvind Jørgensen danset sammen i flere forestillinger fra 1988 – 1990. Etter lange dansekarrierer på hver sin kant, skapte de i fellesskap en helaftens duett Fravær av klarhet med premiere i Trondheim under Multiplié Dansefestival 2014 med DansiT som co-produsent, også vist på Scenehuset i Oslo og på turne i Bosnia og til Beograd i 2015. I Fravær av klarhet var danserne likestilt som skapende og utøvende, og deres ulikheter komplimenterte og utfylte hverandre.

Nå har koreografene valgt å sette sine kunstneriske uttrykk opp mot hverandre, for å se hva som skjer når de rendyrker sin form hver for seg. Både uttrykk, form og innhold er ulikt. Hva skjer med publikums opplevelse, tolkning og forståelse når de to verkene vises samme kveld? + Les mer


Vis tidligere forestillinger