DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge Multiplié Dansefestival 2014

Festival
Under Multiplié 2014 retter festivalen fokus på hvordan kultur, historie, samtid og samfunn speiles i kropp og bevegelse. Gjennom inviterte gjestespill og initierte lokale forestillingsprosjekt inviterer vi publikum til en nyansert debatt rundt hva kropp og bevegelse er eller kan være.
+ Les mer