Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Tone Westad (f. 1950)
Lengde: 01:32:44
Dato: 13.12.2010
Sted: Uranienborg Terrasse 8, Oslo
Intervjuer: Sidsel Pape
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for sitt arbeid som produsent og om oppstarten av Teatersentrum.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Tone Westad forteller om sin bakgrunn som danser i Høvik Ballett, og hvordan det skolerte henne i produksjonsarbeid. Hun omtaler sitt arbeid i Teatersentrum (Danse- og Teatersentrum) for å skaffe penger til frie grupper og få dem inn på statsbudsjettet. Hun beskriver arbeidet i Norsk Ballettforbunds styre og reflekterer over forbundets innsats for de frie gruppene. Westad problematiserer avgjørelser ved utdeling av tilskudd preget av egne estetiske preferanser. Hun tar opp hvordan NRK TV har (hatt) en viktig rolle i å synliggjøre dans.
Westad har foretatt intervjuer i serie A.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten