Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Cecilie Lindeman Steen (f. 1965)
Lengde: 02:29:35
Dato: 21.05.2010
Sted: Danseinformasjonen
Intervjuer: Margrete Kvalbein
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for sitt arbeid i Collage Dansekompani, Scirocco og Carte Blanche.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Cecilie Lindeman Steen forteller om sin vei inn i dansekunsten og jobb i Collage Dansekompani under diverse koreografer og deres skapende samarbeid. Hun beskriver kompaniets solidariske arbeidsform med driftstøtte og allmannamøter og skoleringen det ga samt mottakelsen av kompaniet hos kritikere og publikum. Likeledes omtaler Lindeman Steen arbeidsvilkårene i Carte Blanche, sitt fagforeningsengasjement og økonomiske vilkår for dansere og endringer i støtteordninger. Hun tar opp dansekunstens synlighet og status i offentligheten.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten