Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Anne Brit Kjelsrud (f. 1947)
Lengde: 02.36.29
Dato: 23.02. 2011
Sted: Atelier på Frysja, Oslo
Intervjuer: Margrete Kvalbein
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for sitt virke som danser i Høvik Ballett og oppstart av Senter for Dansekunst.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Anne Brit Kjelsrud forteller om sin vei inn i dansen og sine erfaringer fra dansefeltet, med hovedvekt på Høvik Ballett. Hun diskuterer Høvik Balletts betydning for datiden og ettertiden, også sett i forhold til andre frie grupper i samme epoke. Hun drøfter frie gruppers nedleggelse opp mot omlegging av støtteordninger i Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd. Hun beskriver dessuten oppstarten til Senter for Dansekunst, senere kalt Danseinformasjonen, der hun var arbeidende styreleder og daglig leder.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten