Serie B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Lise Ferner (f. 1946) og Ingunn Rimestad (f. 1950)
Lengde: 02:23:53
Dato: 19.04.2010
Sted: Dansens Hus, Oslo
Intervjuer: Margrete Kvalbein
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for arbeid med Danseloftet, Hexakin produksjoner og ny dans.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Både Lise Ferner og Ingunn Rimestad nevner klasser i moderne dans hos Gerd Bugge i Oslo som viktige for sin danseutdannelse. De forteller om det rådende synet på danseteknikk og krav om å ta ballettklasser. Ferner og Rimestad ble introdusert til release-teknikk av Mary Fulkerson på Danseloftet. De omtaler release-teknikkens innhold og didaktikk samt nye perspektiver på kunst, postmodernisme og antiautoritær dans. De forteller om produksjonsvilkårene for Hexakin produksjoner drevet av Lise Ferner. Ferner og Rimestad drøfter motsetningsforholdet mellom ny og etablert dans, internasjonale strømninger og etterkrigstiden innvirkning på dansens utvikling.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten