Serie B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Inger Buresund (f. 1954)
Lengde: 01:37:35
Dato: 02.03.2010
Sted: Dansens Hus, Oslo
Intervjuer: Margrete Kvalbein
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for sitt arbeid i Collage Dansekompani og ved Black Box Teater.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Inger Buresund beskriver sin utdannelse i dans bl.a. ved Ballettinstituttet. Hun omtaler hverdagen som danser og koreograf ved Collage Dansekompani og utfordringer i et allmannamøte-styrt kompani. Buresund forteller om morgenklasser i klassisk ballett ved Studio Oscar og danseklasser på Friundervisningen. Hun beskriver organisasjonsarbeid i Teatersentrum (Danse- og Teatersentrum) og etableringen av Black Box Teater på Aker Brygge samt sin rolle som teatersjef på Black Box fra 1993-2003.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten