Aktuelle forestillinger

Denne uken ble budsjettforliket for Oslo kommune lagt frem, og flere kulturinstitusjoner kan registrere forslag til økte bevilgninger. Dans vil, dersom forslaget blir vedtatt i bystyret, få økt støtte på flere måter. Forslaget vil etter all sannsynlighet bli vedtatt, fordi det blir lagt frem av et bredt flertall.


Danseinformasjonen, tidligere Senter for Dansekunst, vil da få en økning på 60.000 kr. Midlene fra Oslo kommune, som i 2008 vil utgjøre 160.000 kr, vil gå direkte til arbeidet med markeringen av Dansens Dag. Danseinformasjonen er nasjonal koordinator for begivenheten, som i 2008 feires fra 25. til 29. april.

Det er svært gledelig å se at også andre dansetiltak foreslås økt støtte. CODA – Contemporary dance festival vil få en økning på 75.000 kr neste år. Oslo kommunes støtte til festivalen vil da bli totalt 400.000 kr. Stiftelsen Gratis Daglig Trening (GDT) vil etter forliket få fordoblet støtten fra Oslo kommune, fra 100.000 kr i 2007 til 200.000 kr i 2008. Formålet med GDT er å arbeide for å fremme et kontinuerlig tilbud om gratis daglig trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere, uavhengig av organisasjonsmessige tilknytning. Det er virksomheten i Oslo som nå får økt støtte.

For Rom for Dans og Bårdar Danseteater foreslås samme sum som inneværende år, henholdsvis 250.000 kr og 200.000 kr.