Aktuelle forestillinger

Norsk scenekunstbruk arrangerer for tredje gang scenekunstfestivalen Showbox, 12. – 15. november på Black Box Teater i Oslo.
Showbox er en scenekunstfestival som gjennom kunstopplevelser og faglige møter setter fokus på scenekunst generelt, og barn og unge spesielt.
Showbox skal inspirere til dialog mellom scenekunstnere, arrangører og andre interesserte.

Som deltaker på Showbox kan du oppleve blant annet gjestespill fra New York med figurteaterforestillingen Fabrik, Orkesteret av Jo Strømgren Kompani, det visuelle hørespillet Polyfonia av Transiteatret, Så tag nu mina händer av koreografen Hege Haagenrud, samt 16 andre kunstneriske prosjekter.

I tillegg til det kunstneriske programmet arrangeres seminaret ”Ny barndom- ny scenekunst?” Her er ønsket å styrke den kunstneriske og faglige kommunikasjonen mellom scenekunstnere og formidlere av scenekunst for dem mellom 0-20 år. Innlederne er anerkjente folk innen scenekunstfeltet, både i Norge, Sverige og Danmark.
Under den offisielle åpningen av årets Showbox, vil det deles ut tre scenekunstpriser, hvorav to er reisestipend gitt av kulturminister Trond Giske som gave i forbindelse med Danse- og teatersentrum sitt 30-års jubileum tidligere i år.
Program og mer info: www.showbox.no
Norsk scenekunstbruk er den største og viktigste landsdekkende formidler av scenekunst for aldersgruppen 0-20 år, og den nasjonale aktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken.

Scenekunstbruket er en egen virksomhet under Danse- og teatersentrum,
interesseorganisasjon og kompetansesenter for fri profesjonell scenekunst.
For deltakelse eller annen informasjon, kontakt:
Ådne Sekkelsten
avdelingsleder
Mobil: (47) 91 52 46 45
Tlf: (47) 23 10 09 82
e-post: aadne@scenekunstbruket.no