Aktuelle forestillinger

Dansens Hus ønsker å ha et godt og variert programtilbud for små barn. Tre nye forestillinger skal samproduseres, og vises på Dansens Hus i perioden 2020-2022. Professor og koreograf Leif Hernes og førstelektor i pedagogikk Ellen Os ved barnehagelærerutdanningen ved Oslo Met vil følge, og være viktige ressurspersoner i prosjektet.
Frist: 15. august

Med støtte fra Sparebankstiftelsen ønsker vi på nytt å invitere profesjonelle dansekunstnere til å søke om å være en del av prosjektet STOR kunst for små barn for perioden 2020-2022.
Målet er å samprodusere tre kunstnerisk interessante og nyskapende danseforestillinger, av høy kvalitet for en utvidet målgruppe 0-6 år.
DH har knyttet til seg professor og koreograf Leif Hernes og førstelektor i pedagogikk Ellen Os ved barnehagelærerutdanningen ved Oslo Met, som vil følge prosjektet og være viktige ressurspersoner i prosjektet.

Hvem kan søke:
Profesjonelle dansekunstnere
• som bor og arbeider i Norge
• som vil lage forestillinger for barn mellom 0 - 6 år
• som har lyst og kan delta i et tre-årsprosjekt med faglig fordypning

Vi ønsker en bredt sammensatt søkergruppe i forhold til kompetanse, kjønn, alder, funksjonsevne og minoritetsbakgrunn. Tidligere erfaring med målgruppen er ikke nødvendig.

Forestillingen skal:
• være lett turnebar i inn- og utland
• ha et eget fulltallig kunstnerisk team

Som samprodusent tilbyr Dansens Hus:
• betydelig tilskudd til produksjonsmidler. Øvrige produksjonsmidler må fremskaffes selv
• kunstnerisk og pedagogisk veiledning
• faglig kompetent miljø med fellessamlinger og seminarer
• prøvetid på Dansens Hus
• premiere på Dansens Hus med påfølgende forestillinger
• markedsføring av forestillingene på Dansens Hus

Hvordan søke?
Link til søknadskjema finner du her

Prosjektet finansieres av Dansens Hus og Sparebankstiftelsen.
www.dansenshus.com og www.sparebankstiftelsen.no