Bachelor dansekunst, med spesialisering i jazz- eller samtidsdans, er en treårig kunstfaglig utdanning. Formålet med studiet er å utdanne studenter til utøvende og skapende dansekunstnere med høy kompetanse innen sin spesialisering. Bachelorprogrammet er sammensatt av emner som samlet danner et helhetlig studieløp som er egnet til å utvikle studenten til profesjonell dansekunstner. Søknadsfrist: 15. februar 2021.

Bårdar Akademiet tilbyr to-årig fagskoleutdanning i dans og musikkteater (se film) som gir 120 fagskolepoeng. Bårdar International tilbyr ettårig påbyggingsstudium i dans. Studiet bygger på to-årig fagskoleutdanning, tilsvarende utdanning eller realkompetanse.

Nå er de første norske studentene i New York, og klare for et semester med dans på Peridance. De får 10 dansetimer av fritt valg inkludert i et semester på 14 uker.De får norske studiepoeng og fullt lån og stipend fra Lånekassen.