Prosjektleder er kontaktperson, koordinator og budsjettansvarlig for det 3-årige prosjektet RadArt OPP. Arbeidet omfatter forarbeid, søknadsskriving, planlegging og gjennomføring av prosjektet. I tillegg vil koordinering av aktivitetene som prosjektet inneholder være en vesentlig del av arbeidsdagen. Søknadsfrist 27. februar.

RadArt – nettverk for fri scenekunst arbeider for å styrke og synliggjøre scenekunstfeltet i Nord-Norge. I 2004 startet vi som et nettverk for frie scenekunstnere i Tromsø, og i dag har vi medlemmer fra hele landsdelen. RadArt har sine kontorlokaler i Rådstua Teaterhus i Tromsø, som også er en viktig samarbeidspartner. Her tilbys medlemmene kontorplasser, scenerom, øvingslokaler og et kollegialt fellesskap. RadArt initierer en rekke prosjekter med fokus på synliggjøring, profesjonalisering, kompetanseheving og publikumsutvikling. Nettverket ledes av et styre og består i dag av rundt 80 medlemmer.

Scenekunstfeltet i Nord-Norge er inne i en spennende periode. Det arbeides for å skape nye samarbeidsstrukturer, og viljen til å tenke nytt er stor i hele scenekunstfeltet. RadArt samarbeider tett med Dansearena nord om etableringen av et Scenekunst Nord, et kompetansesenter for hele scenekunstfeltet i Nord-Norge, hvor målet på sikt er en stabil finansiering, med en stab av medarbeidere som arbeider for å tilrettelegge og bistå det frie scenekunstfeltet i nord.

De starter nå prosjektet RadArt OPP som har fokus på utvikling og styrking av scenekunstfeltets nedslagsfelt og kompetanse, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektperioden er fra 1. april 2020 t.o.m. 31. mars 2023.

Les mer HER