Oslo Fringe Festival går av stabelen for første gang 25. - 29. august 2021, og nå kan scenekunstnere og teaterkompanier søke om å spille under festivalen. Festivalen er en teaterfestival som skal samle og løfte frem byens scenekunstnere og frigrupper. Søknadsfrist er 11. april.

Oslo Fringe Festival er en plattform som er åpen for hele byen og inkluderer alle sjangere, temaer, miljøer og arenaer.

Søknad:
Send en mail til oslofringe@salted.no med:

  - Kort informasjon om kompani og forestilling.

  - Målgruppe

  - Antall aktører

  - Teknisk raider, lyd lys og scene-størrelse.

  - Hvor raskt det er mulig å rigge forestillingen opp og ned

Det er et pluss med:

  - Linker til nettside, video og bilde til forestillingen det søkes om eller enventuelt andre prosjekter gruppen har laget.

Målgruppe

OSLO FRINGE FESTIVAL første året sikter seg hovedsakelig inn mot et ungt voksent publikum, men er åpne for at alle forestillinger kan søke.
Økonomisk formel

SALT art&music stiller et garantihonorar til alle kompanier, men hovedvekten av inntekten vil komme gjennom billettsalget til egen forestilling.

Les mer

Fringe