Lager du eksperimentell og nyskapende musikk/prosjekter tilpasset barn? Ultima søker programforslag til Barnas Ultima-dag, søndag 13. september 2020.Barnas Ultima-dag er Ultimafestivalens egen samtidsmusikkfestival for barn. Dagen er tettpakket med aktiviteter, der barna får lytte til ukjente og spennende lyder og oppleve nye verdener. Søknadsfrist er 1. juni.

Til denne dagen søker de nyskapende og eksperimentelle verk og produksjoner i ulike formater: installasjoner, konserter, audiovisuelle og interaktive prosjekter. Produksjonene må være tilpasset dagens smittevernsituasjon.

Ultima dekker honorar og kostnader knyttet til gjennomføring av forestillingen 13. september. Involverte utøvere må være bosatt i Norge.

Send søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett og CV for de involverte til program@ultima.no Merk e-posten med "Programforslag BUD 2020".
Legg gjerne ved lenker, bilde- og video-dokumentasjon dersom dette er tilgjengelig.

Les mer på https://ultima.no/